Torhout heeft...

...POTENTIEEL:

 • Er zijn méér dan 20.000 inwoners;

 • Centrale ligging binnen de driehoek Roeselare, Oostende en Brugge; en dus zeer goed bereikbaar;

 • Torhout heeft het profiel van een middelgrote stad, met centrumfunctie in volle groei;

 • Er zijn méér dan 2.000 ondernemers en de komst van een nieuw regionaal bedrijventerrein met plaats voor 40 bedrijven zal de economische dynamiek van Torhout versterken;

 • Een lage werkloosheidsgraad en dus hoge koopkracht;

 • Een gemixt aanbod van producten (authentiek winkelaanbod) en diensten (Infrax, ziekenhuis en scholengroep);

 • Een stad met veel schoolgaande jeugd: elke dag bevolken meer dan 8.000 leerlingen de Torhoutse scholen.


...AMBITIE:

De ambitie van Torhout is dan ook verder te werken op haar imago van een bedrijvige spilstad voor haar inwoners en deze van de omliggende gemeenten. Torhout groeit en kiest daarom voor een divers, uniek en authentiek aanbod van winkels, lekker dichtbij.
Torhout wordt een plaats waar het stedelijke gevoel leeft, maar niet overheerst. Het aanbod speelt in op een andere beleving dan Roeselare, Brugge of Oostende, maar op maat van Torhout.  
Torhout, levende stad, snel, lokaal en lekker dichtbij.


...TOEKOMST:

 • Een nieuw regionaal bedrijventerrein;

 • Aandacht voor extra tewerkstelling bij de werving;

 • Inzet op samenwerking tussen het bedrijfsleven via bedrijventerreinen-management;

 • Een goed draaiende Raad voor Lokale Economie;

 • Verschillende startersfaciliteiten;

 • Afstemmen van regionale en lokale bedrijventerreinen op vlak van mobiliteit;


...EEN STERKE VISIE OP HANDEL EN HORECA:

 • Nieuwe coördinator lokale economie Ann Vanassche;

 • Verschillende ondersteunende campagnes voor het wegwerken van leegstand;

 • Inzetten op citymarketing;

 • Afbakening bedrijvige kern;

 • Ruimtelijke planning en instrumenten afstemmen;

 • Mobiliteits-circulatie en parkeerbeleid op vlak van aanbod, regime en betaalbaarheid voor winkelend Torhout!


...EEN STERK BESTUUR MET EEN DUIDELIJKE VISIE:

Alle functies worden verder uitgebouwd, waarbij de lokale overheid de gepaste infrastructuur en faciliteiten aanbiedt. De stad Torhout doet dit vanuit een rol als facilitator, regisseur, brugfiguur, stuurman en aanspreekpunt.
Het lokaal bestuur moet de juiste strategische keuzes maken. De visie mag niet te stringent zijn, maar voldoende flexibel zodat men voldoende kan inspelen op de evoluties van de markt.